Tài liệu tập huấn an toàn giao thông

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về tài liệu giáo dục ATGT cho nụ cười trẻ thơ năm học 2019 - 2020

I. Các văn bản chỉ đạo giáo dục ATGT năm học 2019 - 2020

II. Chương trình " ATGT cho nụ cười tre thơ" cấp Tiểu học.

III. Giới thiệu hội giao lưu " ATGT cho nụ cười trẻ thơ " dành cho học sinh và giáo viên cấp Tiểu học.

Bài viết liên quan