Kế hoạch tổ chức hội khỏe cấp trường

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐẤU THỂ THAO

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021 của trường tiểu học Đình Phùn, điều lệ giải thể thao học sinh năm học 2020 – 2021, theo quyết định 460/QĐ-PGDĐT ngày 28/10/2020. Môn giáo dục thể chất  xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

Bài viết liên quan