Học sinh trường Đình Phùng tham dự ngày hội tiếng Anh cấp tiểu học cụm Thượng Hiền

Thục hiện theo sự chỉ đaọ của phòng giáo dục huyện Kiến Xương và theo nhiệm vụ, kế hoạch của trường ngày 13\03\2019 học sinh trường tiểu học Đình Phùng đã tham gia tích cực ngày hội tiếng Anh cụm Thượng Hiền.

Đến với hội thi nhà trường đã chọn ra 11 em học sinh có thành tích môn học tốt để tham vào 3 phần thi ( chào hỏi, kiến thức, tài năng ) ngoài ra giúp cho các bạn có tinh thần thi đấu tốt còn có 20 học sinh ở ba khối 3-4-5 cùng toàn thể các thầy cô giáo trong trường đến động viên và cổ vũ. Thông qua hội thi các em đã học hỏi được thêm rất nhiều kiến thức bổ ích của môn học và cũng tạo cơ hội cho các em được giao lưu học hỏi với các bạn học sinh của 7 trường trong cụm. Với việc nắm chắc kiến thức trên lớp cộng với tinh thần tự học hỏi , sự hướng dẫn của cô giáo bộ môn các em đã vượt qua phần thi kiến thức với số điển tuyệt đối và đứng ở vị trí số trong cụm.

Bài viết liên quan