Liên đội Tiểu học Đình Phùng : Tổ chức thắp hương và quét dọn nhà tưởng niệm đồng chí Phạm Quang Lịch

Ngày 5/1/2019 Học sinh trường tiểu học Đình Phùng đến thắp hương và quét dọn Nhà tưởng niệm bí thư xứ ủy Bắc Kỳ đồng chí Phạm Quang Lịch.

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua do Phòng giáo dục và Đào tạo phát động về việc chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương.
            Ngày 5/1/2019, Ban phụ trách Đội Tiểu học Đình Phùng phối hợp cùng Giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp 5A đến thắp hương và quét dọn Nhà tưởng niệm bí thư xứ ủy Bắc Kỳ đồng chí Phạm Quang Lịch. Thông qua hoạt động này nhằm giáo dục các em Đội viên, học sinh về ý nghĩa của việc bảo tồn các di tích lịch sử của địa phương, đồng thời nhằm hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" .
Một số hình ảnh:

 

 

Bài viết liên quan