15/12/20  Tin nhà trường  17
 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập ban chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua,  các cuộc vận động   Năm học  2020-2021 
 26/11/20  Tin nhà trường  25
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 trường tiểu học Đình Phùng tổ chức English festival. Đây là sân chơi bổ ích giúp các em học sinh có thêm cơ hội được trau giồi thêm kiến thức và cũng là một trong những hoạt động để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11
 17/11/20  Tin nhà trường  27
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐẤU THỂ THAOCHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11
 28/09/20  Tin nhà trường  51
Báo cáo 3 công khai 2019
 28/09/20  Tin nhà trường  49
Báo cáo 3 công khai 2019