Một số hoạt động thể dục thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11