Đại hội chi bộ trường tiểu học Đình Phùng
Đại hội chi bộ trường tiểu học Đình Phùng

Ngày 15 tháng 2 năm 2020 chi bộ trường tiểu học Đình Phùng đã tổ chức thành công đại hội chi bộ. Đại hội đã bầu được đồng chí Nguyễn Thị Tô Hoài làm bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hằng làm phó bí thư chi bộ.